Grupul Țintă al proiectului este format din minim 350 persoane fizice ce se încadrează în una din următoarele categorii eligibile:
a) șomeri,
b) persoane inactive. În conformitate cu ghidul solicitantului, persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
c) persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.
Categoria ”persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Persoanele fizice care se încadrează în una dintre cele trei categorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud-Vest Oltenia.
Nu vor putea face parte din Grupul Țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.