• Cerere de înscriere (Descarca – Anexa 1)
 • Formular de înregistrare Grup Țintă (Descarca – Anexa 2)
 • Acord de utilizare a datelor personale (Descarca – Anexa 3)
 • Declarație evitare dubla finanțare (Descarca – Anexa 4)
 • Declaratie de evitare a incompatibilității (Descarca – Anexa 5)
 • Declarație privind situația pe piața forței de muncă (Descarca – Anexa 6)
 • Acord de participare ca rezervă în proiect (Descarca – Anexa 7)
 • Copie după documentul de identitate certificat conform cu originalul de către titularul acestuia
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) certificat conform cu originalul de către titularul acestuia
 • Documente ce atestă educația și experiența certificate conform cu originalul;
 • Copie Certificat absolvire curs Competențe antreprenoriale (dacă este cazul) conform cu originalul și semnătură
 • CV europass în original datat și semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivare (Descarca – Anexa 8)
 • Document care atestă statutul pe piața muncii (adeverință student, șomer, angajat, etc sau alte documente/certificate pentru acționari care atestă că nu dețin pachetul majoritar – aceasta conditie nu este necesar a fi indeplinita in etapa de formare. Este valabila doar pentru cei ale caror planuri de afaceri vor fi selectate).