Obiectivul general al proiectului consta in incurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea si implementarea de masuri integrate de formare antreprenoriala pentru 350 persoane, practica si consultanta specializata, acordare finantare si monitorizare minim 42 start-upuri cu profil nonagricol în zona urbană a regiunii de dezvoltare SV Oltenia.

Obiective Specifice

Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea de campanii de informare a grupului tinta.

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 350 de persoane din regiunea de dezvoltare SV Oltenia care doresc să inițieze o activitate independentă in mediul urban prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului

Încurajarea si sustinerea antreprenoriatului prin consultanta personalizata, monitorizarea si sustinerea financiara prin scheme de ajutoare de minimis a cel putin 42 de start-up-uri in procesul de implementare si dezvoltare a planurilor de afaceri selectate.

Dezvoltarea unui sistem de suport pentru antreprenori prin infiintarea Centrului regional pentru antreprenoriat si ocupare, dezvoltarea retelei de institutii de practica si a platformei online pentru informare, formare, consultanta, monitorizare si promovare firme start up

Incurajarea ocuparii prin crearea si mentinerea a cel putin 84 noi locuri de munca

Activități și rezultate propuse

Durata: 36 luni
Rezultat principal: Asigurarea unui management eficient si riguros in urma căruia sa fie atinse toate obiectivele propuse si sa obtină toți indicatorii estimați.

Durata: 10 luni
Rezultate principale:
– Instrumente/proceduri pentru consultanta/mentorat, monitorizare si evaluare start- up-uri
– Centrului Regional pentru Antreprenoriat si Ocupare
– Retea Regionala Institutii de Practica
– Platforma online pentru formare, mentorat, consiliere si promovare firme start up

Durata: 11 luni
Rezultate principale:
Informarea si selecția grupului țintă (minim 350 persoane)
Derulare campanii de informare și conștientizare grup țintă
Derulare program formare antreprenorială (minim 17 grupe de curs)
Competiție planuri de afaceri
Minim 42 de planuri de afaceri selectate pentru acordare schema minimis
Derulare program de practica (60 ore) de catre fiecare antreprenor selectat

Durata: 16 luni
Rezultate principale:
– furnizare servicii personalizate de consultanță celor 42 antreprenori selectați
– înfiintarea a minim 42 de noi societăți
– semnarea si acordarea a minim 42 de subvenții de minimis în limita sumei de 177890 ron
– înființarea a minim 84 de noi locuri de muncă(minim 2 locuri/ societate finanțată)
– activități de grup cu antreprenorii (4 sesiuni de lucru și 7 ateliere județene cu antreprenorii sprijiniți)

Durata: 6 luni
Rezultate principale:
– menținerea a minim 84 de noi locuri de muncă
– două Seminarii regionale de schimburi de buna practica
– un Targ Regional de Promovare Servicii si Produse

Durata: 3 luni
Rezultat principal:
patru Conferințe Județene și o Conferință regională de diseminare a rezultatelor proiectului